ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 05-04-2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Προκηρύξεις εκδρομών

ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 05-04-2023 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.