Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ΄ Φάσης με πρόσληψη στις 21/11/2022

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

Οι προσληφθέντες αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στο σχολείο τοποθέτησής τους (αυτό με τις περισσότερες ώρες σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα) την Πέμπτη 24-11-2022 και την Παρασκευή 25-11-2022.

Με την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές/τριες πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα https://anaplirotes.gov.gr/ προκειμένου να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Γ’ΦΑΣΗ 21-11-2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ-Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ