Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ

ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_ΦΕΚ 3 ΑΣΕΠ

Εγκύκλιος για πρόσκληση διορισμών_Ρ80Ρ46ΜΤΛΗ-65Η