Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υπο- στήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Εκπαιδευτικοί Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν.Υ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ_signed