Ανακοίνωση για νεοδιόριστους εκπ/κούς Δ.Ε. Ηλείας

Εκπαιδευτικοί Τοποθετήσεις

Όλοι οι νεοδιόριστοι εκπ/κοί, ακόμη και αν αναλάβουν υπηρεσία μέχρι 31/8/2021, πρέπει  να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 19/8/2021, αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά ΔΕ Ηλείας .