Οριστική Τοποθέτηση /Βελτίωση θέσης Εκπ/κών Δ.Ε. Ηλείας σε κενές οργανικές θέσεις

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ Τοποθετήσεις

Προθεσμία υποβολής γραπτών αντιρρήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 7-6-2021 και ώρα 10:00π.μ.

Η απόφαση Τοποθέτησης θα γίνει από τον Περιφ/κό Δντή Εκπ/σ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΕΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (3-6-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΑΕ (3-6-2021)ης Δυτ. Ελλάδας.