Αίτηση Τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών (για κάλυψη λειτουργικών κενών λόγω covid-19)

Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι σήμερα, 19/10/2020 στο mail: mail@dide.ilei.sch.gr.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει αύριο, Τρίτη 20/10/2020.

Οι τοποθετηθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργασίμων ημέρων από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης (δηλ. από την Τετάρτη 21/10/2020 μέχρι την Πέμπτη 22/10/2020).