«Λειτουργία Τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας».

Επ/κή Εκπ/ση Μαθητεία

«Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων

του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων

των Φάσεων A΄, Β΄ και Γ’ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας”

των ΕΠΑ.Λ., στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ