ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τοποθετήσεις

Ένσταση επί των μορίων υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός τριών (3) ημερών από σήμερα 16-6-2020 έως 18-6-2020 και ώρα 10.00π.μ. στο e-mail: dideilei@sch.gr (υπόψη Μελίνας Κουτουκού).

ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ