«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020»

Εκπαιδευτικοί Προσλήψεις

30239_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠ_ΚΠπ_2019_20_ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο

ΥΑ_ΚΠπ_2019_20_ΩΖ1246ΜΤΛΗ-ΙΤΧ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ