«Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των υπ’ αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (B΄ 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργικών Αποφάσεων αναφορικά με την ασφαλή διενέργεια μαθητικών οδικών μετακινήσεων»

Εκδρομές-Μετακινήσεις

63Α246ΝΚΠΔ-ΙΦΕ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ      

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel                           

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ(ΚΑΤΩ ΤΩΝ 35 ΧΛΜ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ tel