Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Εκδρομές-Μετακινήσεις

Από τις 14/02/2020 ισχύει η επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Β’/13-02-2020) :

ΦΕΚ Εκδρομές_Μετακινήσεις