ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μαθητές

 Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από την Τρίτη 14-3-2023 έως και την Τρίτη 21-3-2023 και ώρα 23:59.

Προκήρυξη 2023Α_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2023Α

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Περιοχές Εξέτασης 2023Α

Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις

Προδιαγραφές_2023A