ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 5/04/2023

Προκηρύξεις εκδρομών

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : ΓΕΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΙΣ 5/04/2023