Γυμνάσιο Μακρισίων, Γυμνάσιο-Λ.Τ. Βασιλακίου, Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα, 06-04-2023 έως 08-04-2023 (ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία)

Προκηρύξεις εκδρομών

Γυμνάσιο Μακρισίων, Γυμνάσιο-Λ.Τ. Βασιλακίου, Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στα Ιωάννινα, 06-04-2023 έως 08-04-2023 (ανακοινοποίηση ως προς την ημερομηνία)