Εξεταστικά Κέντρα και πρόγραμμα εξετάσεων Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022 του ΑΣΕΠ)

Διάφορα

Τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων στο πλαίσιο διεξαγωγής του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ( Πρόσκληση προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022), που αφορά τη διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021, είναι τα εξής:

Εξεταστικά κέντρα διαγωνισμού ΑΣΕΠ με χωρητικότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ