Απαλλαγή Δ/ντών/ντριών-Υποδ/ντριας Δ.Ε. Ηλείας από τα καθήκοντά τους

Εκπαιδευτικοί ΠΥΣΔΕ