Ενημέρωση προσλαμβανόμενων αναπληρωτών/ωρομισθίων κρατικού προϋπολογισμού/ΠΔΕ σχολ. έτους 2019-20

Αναπληρωτές Προσλήψεις

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται για το σχολ. έτος 2019-2020 και θα μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το ΠΔΕ με την εμφάνισή τους στην υπηρεσία να έχουν συμπληρωμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης – μισθοδοσίας. Επισυνάπτονται ενημερωτικό έγγραφο και υποδείγματα εντύπων.

Πληροφορίες:
Πολυχρονοπούλου Αγγελική τηλ. 2621360544
Σπηλιόπουλος Γεώργιος τηλ. 2621360544

ΑΙΤΗΣΗ -Υ.Δ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΜΕΤ-ΔΙΔΑΚΤ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΔΕ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Υ.Δ. ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ κ.λ.π.