Πίνακες δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων σχολικών μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ. της ΔΔΕ Ηλείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΝΤΩΝ _ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 18 31-10-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΝΤΩΝ –ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ 18 31-10-2023 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.ilei.sch.gr, μέχρι την Παρασκευή 3/11/2023 και ώρα 15:00μ μ.

Continue Reading