ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΠΓ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Μαθητές

Oι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2022, των οποίων η αίτηση οριστικοποιήθηκε από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ν. Ηλείας, μπορούν να παραλαμβάνουν τα Πιστοποιητικά από τα γραφεία της Διεύθυνσης (Μανωλοπούλου 31, Νομαρχία – 5ος Όροφος) με επίδειξη της/του Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου του/της επιτυχόντα/ούσας, καθημερινά 09:00-14:00. Εφόσον είναι ανήλικοι η παραλαβή θα γίνεται από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους.

Προσοχή: Στην περίπτωση που ενήλικας/η επιτυχών/ούσα αδυνατεί να προσέλθει ο/η ίδιος/α για την παραλαβή του πτυχίου, απαιτείται εξουσιοδότηση με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής» ή μέσω gov.gr ως ο νόμος ορίζει, για την παράδοση του πτυχίου σε εκπρόσωπό του/της (ο οποίος θα προσκομίσει την ταυτότητα του/της).

Πληροφορίες: 2621360560