ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ 5-6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Προκηρύξεις εκδρομών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ 5-6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023