ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2022-2023

Επ/κή Εκπ/ση ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-09-29-10-10-11

1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2022-09-29-10-15-41

1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ2022-09-29-10-12-40

1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022-09-29-10-15-09

1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-09-29-10-14-39

2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2022-2023

2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2022-2023

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2022-09-29-10-40-48

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2022-09-29-10-38-49

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2022-09-29-10-39-58

ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2022-09-29-10-36-12

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2022-09-29 (ΝΕΟ)

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙ 2022-09-29 (ΝΕΟ)

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2022-09-29 (ΝΕΟ)

ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦ 2022-09-29 (ΝΕΟ)