ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ) -3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ

Προκηρύξεις εκδρομών

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ) -3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΡΙΚΑΛΑ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ