Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) της Π.Δ.Ε Ηπείρου κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Εκπαιδευτικοί

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΨΔΣ346ΜΤΛΗ-ΙΔ8_Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για την πλήρω…

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΜΕΛΗ_Π.Ο._Κ.Ε.ΠΕ.Α.