Εκδρομές – Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

Υπουργική Απόφαση σχετικά με «Εκδρομές –Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»

Continue Reading

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Βεβαίωση Διευθυντών Οδηγίες και δικαιολογητικά καινοτόμων δραστηριοτήτων Υπόδειγμα πρακτικού για εκδρομές στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων

Continue Reading