ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

zoom ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

Ενημερωτικό σημείωμα για το σχολικό έτος 2012-13

Στο Ν. Ηλείας λειτουργούν δύο Κέντρα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Το πρώτο έχει έδρα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πύργος) με Υπεύθυνο τον Αγγελόπουλο Βασίλειο. Το δεύτερο έχει έδρα το 1ο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αμαλιάδα) με Υπεύθυνη την Αλικανιώτη Ελένη.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19-20 για θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, για τεχνολογικά θέματα, για την ορθή χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση του λογισμικού και των τηλεματικών υπηρεσιών των εργαστηρίων, και συνεργάζονται μαζί τους για τα προβλήματα και τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Συνεργάζονται με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για θέματα πληροφορικής και διοργανώνουν τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Διατηρούν και ενημερώνουν αρχείο νομοθεσίας σχετικής με θέματα πληροφορικής στην εκπαίδευση, αρχείο προδιαγραφών των εργαστηρίων, αρχείο εκπαιδευτικού λογισμικού, βιβλιοθήκη με σχολικά βιβλία πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, τεχνικά εγχειρίδια και βιβλία παιδαγωγικής αξιοποίησης των εκπαιδευτικών εργαλείων.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συμβάλλουν στη διάχυση της τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των υποδομών, συντονίζουν αποκεντρωμένες επιμορφωτικές δράσεις και υποστηρίζουν συντονιστικά τις δράσεις του ΥΠΕΠΘ για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων.

Επιπλέον τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. παρέχουν τεχνική υποστήριξη στον υπολογιστικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων αλλά και στην διασύνδεσή τους με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Ο τρόπος λειτουργίας, οι αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες που τα ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. παρέχουν καθορίζονται από την υπ’ αρ. πρωτ. 65854/Γ7/3-7-2006 Υ.Α. με θέμα «Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.».

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας των Υπεύθυνων και Τεχνικών Υπεύθυνων.

Δικτυακός τόπος

Τον τελευταίο καιρό προχωρήσαμε σε ανακατασκευή του δικτυακού τόπου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας, ώστε οι ιστοσελίδες να υπακούουν πιστά στα πρότυπα CSS και XHTML, αλλά και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την κωδικοποίηση UTF8.

Κατά την ανακατασκευή δεν θελήσαμε να αλλάξουμε την αισθητική των ιστοσελίδων προς κάτι πιο εντυπωσιακό και φανταχτερό, αλλά κρατήσαμε την αρχική αφαιρετική εμφάνισή τους. Όμως, ακριβώς η χρήση αυτών των προτύπων κάνει εύκολη πλέον την όποια αισθητική παρέμβαση στο σύνολο των ιστοσελίδων, που μπορεί να γίνεται σταδιακά και συνεχώς.

Επίσης, συνειδητά δεν κάναμε χρήση κάποιας πλατφόρμας CMS (Content Management System), όπως είναι τα Mambo, Joomla!, WordPress, κ.ά., έτσι ώστε:

  1. να μην υπάρχει δέσμευση του δικτυακού τόπου από συγκεκριμένη τέτοια πλατφόρμα
  2. να μην υπάρχει εξάρτηση από τη λειτουργία συστήματος DBMS, όπως είναι η MySQL που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ), όταν μάλιστα δεν διαθέτουμε πλήρη δικαιώματα διαχείρισής του
  3. να είναι περισσότερο απλή η λήψη αντιγράφων ασφαλείας του δικτυακού τόπου
  4. γιατί θέλαμε ο δικτυακός τόπος του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. να αποτελεί ο ίδιος πλατφόρμα δοκιμής και εφαρμογής νέων τεχνολογιών και προτύπων του διαδικτύου και όχι να κάνει χρήση έτοιμων και τυποποιημένων λύσεων. Για παράδειγμα, γίνεται χρήση της MySQL του ΠΣΔ αλλά για αποθήκευση και ανάκτηση πραγματικών δεδομένων και κάνοντας χρήση «χειροποίητου» κώδικα PHP.

URL: http://dide.ilei.sch.gr/keplinet

Our site is valid CSS level 2.1     Our site is valid XHTML 1.0 Transitional

Βιβλιοθήκη

Αρχείο Βιβλιοθήκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.1


1 "Ο Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και ενημέρωση βιβλιοθήκης με σχολικά βιβλία Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Θα πρέπει η βιβλιοθήκη αυτή, με την υποστήριξη του ΥΠΕΠΘ, να εμπλουτίζεται και με άλλα βιβλία Πληροφορικής, Τεχνικά Εγχειρίδια καθώς και με βιβλία Παιδαγωγικής αξιοποίησης των εκπαιδευτικών εργαλείων και με περιοδικά".

(Άρθρο 9 της υπ' αρ. πρωτ. 65854/Γ7/3-7-2006 Υ.Α. «Επιλογή και Αρμοδιότητες των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.».)

Εισηγήσεις, άρθρα, δελτία τύπου

Εισηγήσεις

Άρθρα, δελτία τύπου

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Διεύθυνσης ΔΕ Ηλείας

Υπεύθυνος
     Δρούζας Παναγιώτης

Διεύθυνση
     Διοικητήριο Π.Ε. Ηλείας (5ος όροφος)
     Μανωλοπούλου 31
     27100 Πύργος

image imageΤηλ. / Fax
     26213-60545

 

1ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Πύργος) 2ο ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Αμαλιάδα)

Υπεύθυνος
     Αγγγελόπουλος Βασίλειος

Διεύθυνση
     2ο ΕΠΑ.Λ. Πύργου
     (περιοχή Κοκκιλώνι)
     27100 Πύργος

image Τηλ.
     26210-27316

image Fax
     26210-20489

Υπεύθυνος
     -

Διεύθυνση
     2ο ΕΠΑ.Λ. Αμαλιάδας
     Επαρχιακός δρόμος Αμαλιάδας-Σαβαλίων
     27200 Αμαλιάδα

image Τηλ.
     -

image Fax
     -

image Ε-mail
     

Ιστορικό στελέχωσης του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

2014-16:

2011-13:

2010-11:

2009-10:

2008-9:

2007-8:

2006-7:

2005-6:

2004-5:

2003-4:

2002-3:

2001-2:

2000-1:

1999-2000: