ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πληροφορικής

Αλγοριθμική

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Γυμνάσιο, Λύκειο

URLs:
http://www.ecedu.upatras.gr/algorithmics
http://users.sch.gr/alkisg/index.php

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Αλγοριθμική» αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Πλειάδες του ΥπΕΠΘ με κύριο στόχο την εργαστηριακή υποστήριξη των μαθημάτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης:

Αποσκοπεί – μέσω της εντρύφησης με την αλγοριθμική και τον προγραμματισμό - στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης και συνθετικής ικανότητας των μαθητών, στην ανάπτυξη ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα, στην καλλιέργεια της αυστηρότητας της διατύπωσης και της έκφρασης.

Η «Αλγοριθμική» περιλαμβάνει τις τρεις εφαρμογές:

  1. Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, για την ανάπτυξη αλγορίθμων σε μορφή ψευδοκώδικα.
  2. Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής, για την ανάπτυξη αλγορίθμων σε μορφή διαγραμμάτων ροής.
  3. Χώρος Δραστηριοτήτων, ο οποίος αναλαμβάνει να προσφέρει ένα κεντρικοποιημένο περιβάλλον εργασίας σε μορφή ιστοσελίδων ώστε να διευκολύνει τους μαθητές κατά την περιήγηση στις δραστηριότητες και την εκκίνηση/χρήση των εφαρμογών.

Το πακέτο περιέχει πολλές έτοιμες δραστηριότητες, παραδείγματα και φύλλα εργασίας, ενώ συνοδεύεται από Βιβλίο καθηγητή, Τετράδιο μαθητή και Τεχνικό εγχειρίδιο.

Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ

Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων σε ψευδοκώδικα, το οποίο αναπτύχθηκε από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής Άλκη Γεωργόπουλο. Χρησιμοποιείται η αλγοριθμική ΓΛΩΣΣΑ που περιγράφεται στο μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Το περιβάλλον εργασίας ακολουθεί την κλασσική φιλοσοφία μιας παραθυρικής εφαρμογής (γραμμή μενού, εργαλείων, κατάστασης κ.λπ.) ενώ οι χώροι εργασίας είναι οργανωμένοι σε καρτέλες. Για τη γρήγορη συγγραφή του ψευδοκώδικα στον Διερμηνευτή, ο μαθητής μπορεί να επιλέγει με το ποντίκι τις σχετικές δεσμευμένες λέξεις από την ομώνυμη καρτέλα ή να χρησιμοποιεί τις αντίστοιχες συντομεύσεις πληκτρολογίου ή τις δυνατότητες αυτόματης συμπλήρωσης.

Το επόμενο βήμα είναι φυσικά η εκτέλεση και ο έλεγχος της ορθότητας του αλγορίθμου. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σχετικά κουμπιά της γραμμής εργαλείων ή τα αντίστοιχα μενού για να εκκινήσει ή να παύσει την εκτέλεση του αλγορίθμου, και να δίνει είσοδο ή να παρακολουθεί την έξοδο του προγράμματος από την καρτέλα «Οθόνη χρήστη». Μέσω των εργαλείων βήμα προς βήμα εκτέλεσης, των σημείων διακοπής, την καρτέλα «Μεταβλητές» και την καρτέλα «Εκφράσεις» είναι δυνατή η οπτικοποίηση της εκτέλεσης του αλγορίθμου. Παρακολουθώντας και πιθανώς μεταβάλλοντας τις τιμές των μεταβλητών για οποιοδήποτε υποπρόγραμμα, ο μαθητής μπορεί να επέμβει στη ροή εκτέλεσης του προγράμματος, ανακαλύπτοντας και διορθώνοντας έτσι τυχόν λογικά λάθη του αλγορίθμου.

Εκτός από τις δυνατότητες αποσφαλμάτωσης, ο Διερμηνευτής παρέχει και αρκετές ακόμα, χρήσιμες στην εκπαιδευτική πράξη, λειτουργίες. Για παράδειγμα, για την οπτική αναπαράσταση και επίδειξη αλγορίθμων όπως η ταξινόμηση, απαιτείται η συμπλήρωση μεταβλητών-πινάκων με αρκετά δεδομένα εισόδου. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προ-πληκτρολογήσει τα δεδομένα αυτά στην καρτέλα «Αρχείο εισόδου» και να τα αποθηκεύσει στο ίδιο αρχείο με τον αλγόριθμο, αποφεύγοντας έτσι την κουραστική και χρονοβόρα είσοδο των δεδομένων από τους μαθητές.

Δημιουργός Διαγραμμάτων Ροής

Flow Chart Visual Programming Language. Είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης αλγορίθμων απευθείας από μορφή διαγραμμάτων ροής.

H επιφάνεια εργασίας ακολουθεί την κλασσική φιλοσοφία μιας παραθυρικής εφαρμογής (γραμμή μενού, εργαλείων, κουμπιά εκτέλεσης κ.λπ.). Τα αντικείμενα που βρίσκονται στην αριστερή εργαλειοθήκη επιτρέπουν την εύκολη εισαγωγή των δομικών στοιχείων που περιγράφουν οπτικά τον αλγόριθμο. Ο σχεδιασμός των διαγραμμάτων γίνεται με την τοποθέτηση κουτιών εντολών ή αποφάσεων και τη σύνδεσή τους με γραμμές ροής εκτέλεσης.

Οι διαθέσιμες εντολές που παρέχονται είναι: Αρχή και Τέλος αλγορίθμου, Είσοδος και Έξοδος, Εκχώρηση τιμής σε μεταβλητή, στοιχειώδεις αριθμητικές και αλφαριθμητικές πράξεις και λογικός βρόχος.

Ο χρήστης μπορεί να επισκοπήσει ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου, τις τιμές των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών καθώς και μιας προσομοιούμενης στοίβας μνήμης.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης ενός αλγορίθμου ως συνάρτηση που μπορεί να κληθεί από άλλο αλγόριθμο καθώς και από τον εαυτό του (αναδρομικότητα).

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής ψευδοεκτελέσιμου αρχείου, που επιτρέπει την αυτόνομη εκτέλεση ενός αλγορίθμου χωρίς να απαιτείται το περιβάλλον εργασίας.

Χώρος Δραστηριοτήτων

Χώρος Δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή αυτή αναπτύχθηκε για την ηλεκτρονική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της «Αλγοριθμικής».

Τα ηλεκτρονικά μέρη μιας δραστηριότητας μπορεί να περιλαμβάνουν:

Η αρχική οθόνη του Χώρου Δραστηριοτήτων επιτρέπει στο μαθητή να επιλέξει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, οι οδηγίες για την διεκπεραίωση της δραστηριότητας δίνονται με υπερμεσική μορφή στον αριστερό υποχώρο, ενώ δεξιά υπάρχουν σύνδεσμοι για τα απαιτούμενα αρχεία. Ακολουθώντας τα βήματα του φύλλου εργασίας και τις οδηγίες του καθηγητή, ο μαθητής επιλέγει κάθε φορά τον κατάλληλο σύνδεσμο, εκκινώντας έτσι την αντίστοιχη εφαρμογή (Διερμηνευτής, Flow Chart, Internet Explorer, Microsoft Word, PowerPoint, κ.λπ.).

ΓλωσσοΜάθεια

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

URL: http://www.spinet.gr/glossomatheia

ΓλωσσοΜάθεια

Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, το οποίο βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής Σπύρο Νικολαΐδη, και διατίθεται δωρεάν.

Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΑΕΠΠ) της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ’ Γενικού Λυκείου. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ, σύντομα ξεπέρασε τα όρια αυτού του μαθήματος και πλέον χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περιπτώσεις που στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνεται το αντικείμενο του προγραμματισμού.

Στο λογισμικό γίνεται χρήση μιας υποθετικής ψευδογλώσσας («ΓΛΩΣΣΑ») οι εντολές της οποίας γράφονται στα ελληνικά. Η ΓλωσσοΜάθεια παρέχει όλες τις διευκολύνσεις που απαιτούνται για την εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την απρόσκοπτη συγγραφή του κώδικα, αλλά και για την εμφάνιση αναλυτικών μηνυμάτων σφάλματος, κατανοητών ακόμα και από αρχάριους χρήστες. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι σωστό, είναι δυνατόν να εκτελεστεί με επιλεγόμενη ταχύτητα και πλήρως παραμετροποιήσιμη παρακολούθηση τιμών για μεταβλητές και εκφράσεις.

pseudoglossa.gr - Online Διερμηνευτής για την Ψευδογλώσσα

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

URL: http://www.pseudoglossa.gr

pseudoglossa.gr - Online Διερμηνευτής για την Ψευδογλώσσα

Ο διερμηνευτής της Ψευδογλώσσας βρίσκεται υπό συνεχή ανάπτυξη από τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής Στάθη Στέργου με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εργαστηριακής υποστήριξης του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Τα άλλα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που δημιουργήθηκαν για τον ίδιο σκοπό αποτελούν εξαιρετικά βοηθήματα, καθώς όμως υλοποιούν την ΓΛΩΣΣΑ προϋποθέτουν την σπειροειδή προσέγγιση στην διδασκαλία της ύλης. Για την χρησιμοποίησή τους οι μαθητές πρέπει να διδαχθούν ταυτόχρονα με τις βασικές έννοιες των αλγορίθμων και τις λεπτομέρειες κωδικοποίησης σε ΓΛΩΣΣΑ. Το pseudoglossa.gr δίνει την δυνατότητα της εκτέλεσης των αλγορίθμων σε ψευδογλώσσα, έτσι όπως ακριβώς εκφράζονται στα αρχικά κεφάλαια του βιβλίου δίνοντας έτσι την ευκαιρία της εργαστηριακής εφαρμογής των διδαχθέντων ακόμα και όταν ακολουθείται η γραμμική προσέγγιση στην διδασκαλία της ύλης. Με αυτόν τον τρόπο η αξιοποίηση του εργαστηρίου καθίσταται δυνατή από τα πρώτα κιόλας εισαγωγικά μαθήματα.

Το pseudoglosssa.gr αποτελείται από τον διερμηνευτή της ψευδογλώσσας και το υποστηρικτικό περιβάλλον αποθήκευσης και εξερεύνησης αλγορίθμων. Ο διερμηνευτής προσφέρει τις απαραίτητες δυνατότητες για την εύκολη συγγραφή αλγορίθμων αλλά και σύγχρονα εργαλεία που αφορούν την επισκόπησης της εκτέλεσης. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Παράθυρο σύνταξης
Εκτέλεση αλγορίθμου

Το pseudoglossa.gr αποτελεί μία σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία η οποία δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού. Η μόνη απαίτηση σε λογισμικό είναι ο adobe flash player ο οποίος συνήθως είναι ήδη εγκατεστημένος. Η εφαρμογή ακολουθεί το μοντέλο client-server όσον αφορά την διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού. Οι αλγόριθμοι αποθηκεύονται σε κεντρική βάση δεδομένων και για αυτό το λόγο είναι προσβάσιμοι από οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο. Η διαχείρισή τους γίνεται με εύκολο τρόπο χρησιμοποιώντας ετικέτες. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί έχουν το υλικό τους συνεχώς και εύκολα προσβάσιμο. Μία άσκηση η οποία έχει ξεκινήσει στο εργαστήριο, μπορεί εύκολα να συνεχιστεί από το σπίτι χωρίς να ληφθεί επιπλέον μέριμνα για την μεταφορά του αρχείου.

Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

MicroWorlds Pro

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική, Μαθηματικά, κ.ά.

Απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

URL: http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/microworldspro.html

MicroWorlds Pro

Το MicroWorlds Pro είναι περιβάλλον γενικής χρήσης που καλλιεργεί σύνθετες δεξιότητες και μαθησιακές τάσεις και επιτρέπει τη διερεύνηση - επανάληψη - αξιολόγηση δύσκολων εννοιών.

Το περιβάλλον είναι μια από τις πιο αξιόλογες εφαρμογές που βασίζονται στη γλώσσα Logo, μια γλώσσα υψηλού επιπέδου που σχεδιάστηκε εξαρχής για την εκπαίδευση. Είναι ένα πλούσιο πολυμεσικό περιβάλλον με ειδικά μελετημένο σχεδιασμό, που ευνοεί με πολλούς τρόπους την ανάπτυξη συνθετικών εργασιών στο πλαίσιο πολλών μαθημάτων (Πληροφορική, Μαθηματικά, Φυσική, Bιολογία, κ.ά.). Στα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνονται:

Το περιβάλλον μπορεί να αξιοποιηθεί από διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, μια που η διαχείριση των προγραμματιζόμενων αντικειμένων είναι δυνατό να γίνει και με οπτικό τρόπο, με τα προβλεπόμενα εργαλεία τα οποία μπορεί κανείς να χειριστεί με το ποντίκι.

Το λογισμικό εξελληνίστηκε στα πλαίσια του έργου Κίρκη και συνοδεύεται από: εγχειρίδιο «Μαθαίνοντας το MicroWorlds Pro», εγχειρίδιο «Μικρές χρήσιμες συμβουλές», Βιβλίο μαθητή, Βιβλίο καθηγητή. Επίσης περιέχει μία συλλογή από αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο και αρκετά έτοιμα παραδείγματα.

Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Γυμνάσιο, Λύκειο

Πιστοποιημένο από το Π.Ι.: Για χρήση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

URL: http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/delys.html

Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.

Το Δ.Ε.Λ.Υ.Σ. (Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό για Υπολογιστικά Συστήματα) αποτελεί εκπαιδευτικό λογισμικό που υποστηρίζει τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στο επίπεδο της Α’ και Β’ Γενικού Λυκείου («Εφαρμογές Η/Υ» της Α’ τάξης και «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Β’ τάξης). Συγκεκριμένες θεματικές ενότητες του λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μάθημα της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο όπως και στο μάθημα «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης του Γενικού Λυκείου. Η ύλη που περιέχεται στο λογισμικό καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες των οποίων η διδασκαλία υπολογίζεται ότι απαιτεί τουλάχιστον 10 διδακτικές ώρες.

Το λογισμικό περιλαμβάνει ορισμένους μικρόκοσμους:

Σε κάθε μικρόκοσμο και για κάθε τμήμα του, συμπεριλαμβάνονται πολλές δραστηριότητες προσανατολισμένες κυρίως στην επίλυση προβλημάτων. Όλοι αυτοί οι μικρόκοσμοι λειτουργούν διαδραστικά, δηλαδή ο χρήστης μπορεί να παρέμβει όποτε θέλει κι όπου θέλει.

Πληροφορική Γυμνασίου

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Γυμνάσιο

URL: http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_edu_soft_gr_IT_net.htm

Πληροφορική Γυμνασίου

Γίνεται παρουσίαση του υλικού μέρους (hardware) και του λογισμικού (software) ενός υπολογιστικού συστήματος. Συνοδεύεται από εφαρμογές εκμάθησης των βασικών λειτουργιών και προγραμμάτων, όπως Επεξεργαστή Κειμένου, Λογιστικού Φύλλου, προγράμματος Συνομιλίας, των Ομάδων Συζήτησης κ.ά., μια εφαρμογή Οπτικοποιημένου Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος Πολυμέσων (Combox) και εφαρμογή Ζωγραφικής (Designer).

Πληροφορική Α’- Γ’ Γυμνασίου (Κόρυμβος)

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Γυμνάσιο

URL: http://www.eetpe.gr (Κλάδος Πληροφορικής)

Πληροφορική Α-Γ Γυμνασίου

Το λογισμικό Πληροφορική Α’- Γ’ μοιάζει περισσότερο με ηλεκτρονικό βιβλίο, το οποίο αποτελείται από υλικό μελέτης και τις αντίστοιχες ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το λογισμικό χωρίζεται σε τρία τμήματα, ανάλογα με την ύλη της τάξης που θέλει κάποιος να μελετήσει, ενώ η ύλη είναι χωρισμένη σε ενότητες και κάθε μία από αυτές σε κεφάλαια. Στο δεξιό τμήμα της οθόνης υπάρχουν κουμπιά για τον έλεγχο της προόδου, δηλαδή το ποσοστό του κεφαλαίου που έχει διαβαστεί και το πλήθος των σωστών και λάθος απαντήσεων στις ερωτήσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης, επιστροφής στα περιεχόμενα του λογισμικού και εξόδου. Τέλος, ο βοηθός (λάμπα) ενημερώνει το χρήστη με μηνύματα όταν βρίσκεται σε οθόνη που απαιτείται αλληλεπίδραση.

Informaticus

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Γυμνάσιο

URL: http://www.eetpe.gr (Κλάδος Πληροφορικής)

Informaticus

Οι βασικές ενότητες με τις οποίες πραγματεύεται το informaticus είναι οι ακόλουθες: Πληροφορία, Προγραμματισμός, Η/Υ, Αποθήκευση δεδομένων, Επικοινωνία δεδομένων, Ασφάλεια δεδομένων, Πολυμέσα και Ανακαλύπτω. Το λογισμικό συνοδεύεται από εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης, βιβλίο καθηγητή και βιβλίο μαθητή.

Επίσης, το λογισμικό απαιτεί πάντοτε την ύπαρξη του CD στην περιφερειακή μονάδα CD-ROM του υπολογιστή μας.

Τρίτων

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Λύκειο

URL: http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_edu_soft_gr_IT_net.htm

Απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου αλλά και σε όποιον άλλον επιθυμεί να αποκτήσει πρακτική επαφή με ζητήματα της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και τα λειτουργικά συστήματα. Αποτελείται από τέσσερις εφαρμογές:

Άβακας

Άβακας. Παρουσιάζει εποπτικά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του υπολογιστή, ιδιαιτέρως της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ). Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την εκτέλεση εντολών μηχανής, τον τρόπο επικοινωνίας με τη μνήμη, την είσοδο και έξοδο δεδομένων από την αντίστοιχη μονάδα. Μπορεί να επέμβει στη λειτουργία της ΚΜΕ και να αλλάξει τα περιεχόμενα της μνήμης. Επίσης μπορεί να συγγράψει προγράμματα σε συμβολική γλώσσα και να παρακολουθήσει την εκτέλεση τους.

Μέδουσα

Μέδουσα. Είναι ένας προσομοιωτής που παρουσιάζει την εσωτερική δομή του λειτουργικού συστήματος, όσον αφορά τη διαχείριση διεργασιών και τη διαχείριση ΚΜΕ, και δίνει εποπτικά τις αντίστοιχες λειτουργίες. Ο χρήστης μπορεί να περιγράψει διεργασίες και να παρακολουθήσει την εκτέλεσή τους με διάφορους τύπους λειτουργικών συστημάτων, επικεντρώνοντας κάθε φορά στο ζήτημα της διαχείρισής τους από το λειτουργικό σύστημα, ή στη διαχείριση της ΚΜΕ ανάλογα με τον τύπο του.

Πράξις

Πράξις. Είναι μια υπολογιστική μηχανή για το δυαδικό, το οκταδικό και το δεκαεξαδικό σύστημα. Μέσω αυτής, ο χρήστης παρακολουθεί τις διαδικασίες μετατροπής αριθμών σε διάφορες μορφές παράστασης και της εκτέλεσης αριθμητικών πράξεων. Επίσης, περιέχει μια ενότητα ασκήσεων, που καλύπτουν όλα τα τμήματα που παρουσιάζει, οι οποίες λειτουργούν ως μέτρο αυτοαξιολόγησης για τους χρήστες-μαθητές και μέσο εμπέδωσης και διασταύρωσης για οποιοδήποτε άλλο χρήστη του λογισμικού.

Πρωτέας

Πρωτέας. Πραγματεύεται το ζήτημα των παράλληλων διεργασιών, των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους, και της τυπικής περιγραφής αυτών μέσω των γράφων προβαδίσματος. Ο χρήστης χρησιμοποιεί τους γράφους ως μέσο έκφρασης για τις διεργασίες, και παρακολουθεί την αντιστοίχιση των γράφων αυτών στον «πραγματικό» κόσμο του λειτουργικού συστήματος.

Ο Πρωτέας παρέχει και τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τη Μέδουσα, ώστε ο χρήστης να παρακολουθεί τις διεργασίες που περιέγραψε να εκτελούνται.

Λογισμικό Δικτύων

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

Απευθύνεται: Τ.Ε.Ε., Γενικό Λύκειο

URL: http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/logismiko%20diktion.html

Λογισμικό Δικτύων

Το λογισμικό προσομοίωσης δικτυακών συστημάτων και λειτουργιών αποτελείται από τέσσερις επιμέρους εφαρμογές, οι οποίες κατασκευάστηκαν με στόχο να υποβοηθήσουν στην πρακτική εξάσκηση και εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες του γνωστικού αντικειμένου των δικτύων επικοινωνίας δεδομένων.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: α) Η λειτουργία επικοινωνίας δεδομένων (μόντεμ), β) Η λειτουργία των επιπέδων OSI, γ) Οι λειτουργίες μεταγωγής, και δ) Σχεδίαση τοπικών δικτύων και στοιχείων απόδοσής τους με κανόνες επιλογής τοπολογιών, μονάδων διασύνδεσης και μέσων μετάδοσης.

Στο σχεδιασμό του λογισμικού, έγινε προσπάθεια αναλυτικής παρουσίασης των εννοιών και των διαδικασιών των δικτύων, οι οποίες διαχωρίστηκαν σε επιμέρους ιδιότητές τους και χαρακτηριστικά, με σκοπό τον καθορισμό των απαραίτητων παραμετροποιήσιμων οντοτήτων και τη διασύνδεση αυτών, για τη δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης δικτυακών λειτουργιών.

Ανακαλύπτω τις Μηχανές (The New Way Things Work)

Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία, Πληροφορική, Φυσική

Απευθύνεται: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο

Πιστοποιημένο από το Π.Ι.: Για χρήση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη 5η και 6η τάξη των Δημοτικών Σχολείων

URL: http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/mihanes.html

Ανακαλύπτω τις Μηχανές

Είναι ένας ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται και καλύπτει έναν σημαντικό αριθμό μηχανών. Παρουσιάζει τις επιστημονικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της κάθε μηχανής καθώς και ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες για τους εφευρέτες των μηχανών. Ο τίτλος έχει μια σημαντική διεθνή πορεία και έχει επιτύχει πολλές διακρίσεις. Η ελληνική έκδοση ανταποκρίνεται στους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας της Τεχνολογίας και των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η παρουσίαση των μηχανών βασίζεται στην ισορροπημένη χρήση πολυμεσικού υλικού (video, animation, ήχο, εικόνες, κ.λπ.). Τα κείμενα και τα γραφικά είναι σαφή αλλά ταυτόχρονα ελκυστικά για το μαθητή με σκοπό να τον παρακινήσουν ευχάριστα στη μάθηση. Διαθέτει ένα εύχρηστο περιβάλλον πλοήγησης και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του διαθέσιμου υλικού (φωτογραφίες, ήχοι, animation, video, κ.λπ.).

Αποτελεί μια πλούσια πηγή παρατηρήσεων και πληροφοριών (φυσικές διαδικασίες, τεχνολογικές εφαρμογές, κ.λπ.) οι οποίες βοηθούν στην ανάκληση και εμπέδωση των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί από τη μελέτη σχετικών φαινομένων ή εφαρμογών.

Scratch

Το scratch είναι μια νέα σχετικά γλώσσα προγραμματισμού σχεδιασμένη για την εκπαίδευση. Επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει εύκολα διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, μουσική και ψηφιακή τέχνη.

Scratch

Η ζωντανή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το περιβάλλον scratch στο διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξει κανείς ιδέες και απόψεις με άλλους δημιουργούς και να εμπλακεί ενεργά σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης. Το scratch είναι ελεύθερο λογισμικό βασισμένο στο squeak.

Scratch

Έχει σχεδιαστεί για χρήση από την ηλικία των 8 ετών. Οι σχεδιαστές του scratch στοχεύουν στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων όπως: δημιουργική σκέψη, σαφή επικοινωνία, συστηματική ανάλυση, αποδοτική συνεργασία, επαναληπτικό-προοδευτικό σχεδιασμό και δεξιοτήτων δια βίου μάθησης. Τα παιδιά που προγραμματίζουν στο scratch έρχονται σε επαφή με σημαντικές μαθηματικές και υπολογιστικές ιδέες, ενώ παράλληλα κατανοούν καλύτερα τη διαδικασία του σχεδιασμού.

Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών του Ε.Α.Ι.Τ.Υ έχει εμπλακεί στην Ελληνοποίηση του πακέτου και η Ελληνική πλατφόρμα έχει ήδη δημοσιευτεί στην κοινότητα του scratch (http://scratch.mit.edu).