ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

Πληροφορική στο Γενικό Λύκειο

Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Σχολικό βιβλίο

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης της Γ' Τάξης των Ημερήσιων και της Δ' Τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., χρησιμοποιείται το βιβλίο μαθητή, τετράδιο μαθητή και βιβλίο καθηγητή:

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Συγγραφείς: Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλος, Ν. Ιωαννίδης, Χ. Κοίλιας, Κ. Μάλαμας, Ι. Μανωλόπουλος, Π. Πολίτης

Έκδοση: ΟΑΕΔ, 2010


Βοηθητικό υλικό

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης για το σχολικό έτος 2010-11

Θέματα εξετάσεων

Εισηγήσεις και άρθρα για την αλγοριθμική στην εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Επιλεγμένοι σύνδεσμοι

Σχετικές:

  • 104845/Γ2/26-08-2010 Υ.Α. "Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011"
  • 104842/Γ2/26-08-2010 Υ.Α. "Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011"
  • 46285/Γ2/14-04-2010 Διευκρινιστική του Υπ. Παιδείας (ιεραρχία λογικών τελεστών)
  • 43652/Γ2/20-04-2010 Διευκρινιστική του Υπ. Παιδείας (τετράδιο μαθητή, μετρητής της ΓΙΑ, παράμετροι συναρτήσεων)
  • 630/24-01-2008 Διευκρινιστική του Π.Ι. (τελεστές div και mod)

Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής / Υπολογιστών

Σχολικό βιβλίο

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α' Τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών» της Β' ή Γ' Τάξης των Ημερήσιων ΓΕ.Λ., χρησιμοποιείται το βιβλίο μαθητή, τετράδιο μαθητή και βιβλίο καθηγητή:

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών
Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών

Συγγραφείς: Ε. Γιακουμάκης, Κ. Γκύρτης, Β. Μπελεσιώτης, Π. Ξυνός, Ν. Στεργιοπούλου-Καλαντζή

Έκδοση: ΟΑΕΔ, 2010


Οδηγίες διδασκαλίας

Εφαρμογές πληροφορικής Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ενότητα ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
Ο Κόσμος της Πληροφορικής

Γενική επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής

Κεφ. 1

Δεν θα διδαχθεί

Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγματευτεί στο Γυμνάσιο και είναι οικείες στους μαθητές από τις εμπειρίες της καθημερινής ζωής τους.

Κατηγορίες υπολογιστών

Κεφ. 5

Δεν θα διδαχθεί

Οι σχετικές έννοιες έχουν διαπραγματευτεί στο γυμνάσιο και είναι οικείες στους μαθητές.
Το υλικό των υπολογιστών

§3.1

§3.2

§3.3 (αναφορά)

2

Οι μαθητές έχουν γνωρίσει το υλικό μέρος των υπολογιστών στη Β΄ Γυμνασίου. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αφιερωθούν δύο (2) διδακτικές ώρες για την επισκόπηση του κεφαλαίου, η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλέσουν και να ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.

Το λογισμικό συστήματος

Το λογισμικό εφαρμογών

§4.1

§4.2 (Εισαγωγή)

1

Στο Γυμνάσιο έχουν γίνει αναφορές στο λογισμικό συστήματος και εφαρμογών. Προτείνεται μια ανασκόπηση χωρίς να επαναληφθούν πολλές λεπτομέρειες τεχνικού χαρακτήρα.
Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Κεφ. 7

4

Η ενότητα αυτή αναφέρεται, κυρίως, στο δομημένο προγραμματισμό. Προτείνεται η υλοποίηση παραδειγμάτων αλγορίθμων στο εργαστήριο υπολογιστών.
Πληροφοριακά Συστήματα

Κεφ. 8

Δεν θα διδαχθεί

Οι έννοιες που διαπραγματεύεται το κεφάλαιο αυτό είναι δύσκολες και δυσνόητες για το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών.
Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω

Συνθετικές εργασίες με

- λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης

- εκπαιδευτικό λογισμικό

 

20

Δημιουργία συνθετικών εργασιών ατομικών ή ομαδικών χρησιμοποιώντας λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης και, όπου υπάρχει δυνατότητα, σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό.

Συνθετικές εργασίες με

- προγραμματιστικά περιβάλλοντα

 

20

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων.

Υλοποίηση αλγορίθμων σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος

Όλα αλλάζουν ...

Νέες επαγγελματικές προοπτικές

Κεφ. 9

2

Προτείνεται η υλοποίηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και συνθετικών εργασιών.

 

Εφαρμογές Υπολογιστών Β΄ ή Γ΄ Γενικού Λυκείου
Ενότητα ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
Ο Κόσμος της Πληροφορικής

Εστιασμένη επισκόπηση των εφαρμογών της Πληροφορικής

Κεφ10

3

 
Πολυμέσα

Κεφ11

Δεν θα διδαχθεί

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης με το μάθημα «Πολυμέσα-Δίκτυα» της Γ΄ Λυκείου
Επικοινωνίες και Δίκτυα

Κεφ12

8

 
Διερευνώ - Δημιουργώ - Ανακαλύπτω Συνθετικές εργασίες με λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, λογισμικό ανάπτυξης πολυμέσων, λογισμικό δικτύων, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα

 

37

 
Πληροφορική και Σύγχρονος Κόσμος Το μέλλον ...

Κεφ13

2

 

Σχετική:

  • 114361/Γ2/15-09-2010 Y.A. "Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α' Β' και Γ' τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010–11"

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα

Σχολικό βιβλίο

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα» της Γ' Τάξης των Ημερήσιων ΓΕ.Λ., χρησιμοποιείται το βιβλίο μαθητή, τετράδιο μαθητή και βιβλίο καθηγητή:

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα

Συγγραφείς: Γ. Παπακωνσταντίνου, Π. Τσανάκας, Ν. Καζύρης, Α, Μανουσοπούλου, Π. Ματζάκος

Έκδοση: ΟΑΕΔ, 2010

Μάθημα: Πολυμέσα – Δίκτυα

Σχολικό βιβλίο

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Πολυμέσα - Δίκτυα» της Γ' Τάξης των Ημερήσιων ΓΕ.Λ., χρησιμοποιείται το βιβλίο μαθητή, τετράδιο μαθητή και βιβλίο καθηγητή:

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών
Πολυμέσα - Δίκτυα

Συγγραφείς: Θ. Γεωργίου, Ι. Κάππος, Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Α. Τζιμογιάννης, Κ. Χαλκιά

Έκδοση: ΟΑΕΔ, 2010


Οδηγίες διδασκαλίας

Πολυμέσα – Δίκτυα Γ΄ Γενικού Λυκείου

Ενότητα ΠΣ Περιεχόμενο Βιβλίο Μαθητή Προτεινόμενες διδακτικές ώρες Παρατηρήσεις
1. Πολυμέσα Ο Κόσμος των πολυμέσων

 

 

 
Εισαγωγή στα πολυμέσα

Κεφ. 1

4

 
Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων

Κεφ. 2

2

 
Λογισμικό συγγραφής πολυμέσων

Κεφ. 3

2

 
Ανάλυση - Σχεδίαση εφαρμογής πολυμέσων

 

 

 
Μεθοδολογία σχεδίασης εφαρμογών πολυμέσων

Κεφ. 4

18

 
Σχεδιασμός του περιβάλλοντος διεπαφής

Κεφ. 5

4

 
Υλοποίηση εφαρμογής πολυμέσων

Κεφ. 6

16

 
Οι εφαρμογές πολυμέσων στη ζωή μας

Κεφ. 7

4

 
2. Δίκτυα  

Κεφ. 8-13

Δεν θα διδαχθεί

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη ύλης με το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών»

Σχετική:

  • 114361/Γ2/15-09-2010 Y.A. "Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α' Β' και Γ' τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010–11"

Μάθημα: Εφαρμογές Λογισμικού

Σχολικό βιβλίο

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Λογισμικού» της Γ' Τάξης των Ημερήσιων ΓΕ.Λ., χρησιμοποιείται το βιβλίο μαθητή, τετράδιο μαθητή και βιβλίο καθηγητή:

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών
Εφαρμογές Λογισμικού

Συγγραφείς: Κ. Γιαλελής, Δ. Δημητριάδης, Χ. Καλέργης, Α. Καστανιά, Ι. Κατωπόδης, Π. Κούλας, Θ. Οικονόμου

Έκδοση: ΟΑΕΔ, 2010

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Αναθέσεις

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ημερήσιων Ε.Λ.

Α’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής 2

Β’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΡΕΣ
Τεχνολογία Επικοινωνιών 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Υπολογιστών* 2

Γ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΩΡΕΣ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Υπολογιστών*
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα
Πολυμέσα – Δίκτυα
Εφαρμογές Λογισμικού
2
2
2
2
Εσπερινών Ε.Λ.

Α’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής 2

Β’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Εφαρμογές Πληροφορικής 2

Γ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΩΡΕΣ
Τεχνολογία Επικοινωνιών 2

Δ’ Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΩΡΕΣ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2

Σχετικές: