ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης για το μάθημα "Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ"
για το σχολικό έτος 2010-11

Για το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστων II» της Ειδικότητας «Υποστήριξη συστημάτων, Εφαρμογών Δικτύων Η/Υ» της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου προτείνεται ως διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το σχολικό έτος 2010-2011 η παρακάτω:

Από το βιβλίο του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ της Α΄ τάξης του 2ου Κύκλου των ΤΕΕ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» των Κ. Αρβανίτη, Γ. Κολυβά, Στ. Ούτσιου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο
6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές
6.5 ISDN
6.8 xDSL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Διαδικτύωση – INTERNET

7.1 Επίπεδο δικτύου
   7.1.1 Γενικές Αρχές
7.2 Τεχνολογία TCP/IP
   7.2.1 Εισαγωγή στη τεχνολογία TCP/IP
   7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP
   7.2.3 Βασικές αρχές Επικοινωνίας στην τεχνολογία TCP/IP και στο Διαδίκτυο
7.3 Πρωτόκολλο TCP
   7.3.1 TCP συνδέσεις
7.4 Πρωτόκολλο UDP
7.5 Πρωτόκολλο IP
7.6 Διευθυνσιοδότηση
   7.6.1 Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο (Media Access Control, MAC Διεύθυνση)
   7.6.2 IP διευθύνσεις
   7.6.3 Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου
7.7 Πρωτόκολλο ARP
7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS)
   7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS
7.9 Δρομολόγηση
   7.9.1 Δρομολόγηση σε δίκτυα TCP/IP
   7.9.2 Άμεση Δρομολόγηση
   7.9.3 Έμμεση Δρομολόγηση
   7.9.4 Πίνακας Δρομολόγησης
7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής
   7.11.1 Γενικές αρχές
   7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Διαχείριση και Ασφάλεια Δικτύου

8.1 Διαχείριση Δικτύου
   8.1.1 Διαχείριση παραμέτρων (Configuration Management)
   8.1.2 Διαχείριση επίδοσης του δικτύου (Performance Management)
   8.1.3 Διαχείριση σφαλμάτων (Fault Management)
   8.1.4 Διαχείριση κόστους (Accounting Management)
   8.1.5 Διαχείριση ασφάλειας (Security Management)
8.3 Ασφάλεια Δικτύων
   8.3.1 Ασφάλεια πληροφοριών
   8.3.2 Επεξήγηση Ορολογίας
   8.3.3 Μέθοδοι Παραβίασης
   8.3.4 Τεχνικές ασφάλειας
   8.3.5 Τεχνολογίες ασφάλειας
   8.3.6 Αποφυγή καταστροφών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Δεν θα δοθούν Ερωτήσεις ή Ασκήσεις για την επεξεργασία των οποίων απαιτείται ύλη που έχει εξαιρεθεί.