ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ηλείας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Στέκι των Πληροφορικών

SaferInternet.gr

SafeLine.gr

 

Εφαρμογή Χαρτογράφησης Μονάδων Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας

Ενημερωτικό Δελτίο «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» - ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ηλείας

25ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO (World Robot Olympiad)

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013

Ανακύκλωση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών

 

Ιστοσελίδες μονάδων

Αναφορά προβλημάτων

Διαδικτυακά εργαλεία τεχνικού ελέγχου

Γνώσεις πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ - Τρόποι απόδειξης

Οι απαιτούμενες γνώσεις πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, που περιλαμβάνονται στα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου μόνο του Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α') και την παρ. 4 του άρθρου μόνο του Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α').

Για ευκολότερο έλεγχο αυτών των διατάξεων μπορείτε να μελετήσετε το Παράρτημα πρόσφατης (2009) προκήρυξης του ΑΣΕΠ με τίτλο Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόποι Απόδειξης.

Σχετικές:

  • Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63 Α') "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει"
  • Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 Α') "Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»"
  • Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α') "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα"